Jogtár®
Saját Adatbázis-készítés
és Hatályosításszolgáltatás

Kevesebb adminisztráció, nagyobb biztonság

A szolgáltatás nem csak az adatbázis építésére vonatkozik, hanem annak folyamatos gondozása is a szolgáltatás része. A folyamatos hatályosítási szolgáltatás során az alapadatbázisba bekerülnek az újonnan megalkotott joganyagok, illetve átvezetésre kerülnek az adatbázisban szereplő joganyagok módosításai is.

A szolgáltatás ezen része segít naprakészen tartani az adatbázist, egyúttal mentesíti a szervezet számára értékes munkaerőt a dokumentumok gondozásának adminisztrációs terhe alól.

Jogtár® Saját Adatbázis-készítés és Hatályosításszolgáltatás

Egy ügyfelünk úgy fogalmazott, sosem lehet biztos abban, hogy a szabályzattárban az éppen hatályos időállapotú szöveget olvassa. Inkább csak bízik benne. Vajon elég bízni egy munka- vagy versenyjogi kérdésben, egy környezetvédelmi szabályozásban arról a bizonyos határértékről?

Milyen dokumentumok feldolgozását lehet kérni a szolgáltatás keretében?

 • önkormányzati rendeletek
 • belső szabályzatok
 • utasítások
 • körlevelek
 • határozatok
 • közlemények
 • jegyzőkönyvek
 • és bármilyen egyéb belső dokumentum.

Kiknek ajánlott a szolgáltatás?

 • önkormányzatoknak
 • költségvetési intézményeknek
 • és olyan vállalatoknak, ahol nagyszámú belső szabályzat, normarendszer, utasítás határozza meg a szervezet működését

Hol érhető el az így létrehozott adatbázis?

1. Elsősorban a Jogtár® felületén, annak funkcionalitását hasznosítva (pl. keresés, időgép, szöveghasonlítás, könyvjelző, saját jegyzet stb.). Képzelje csak el, mennyivel könnyebb a munka úgy, ha a megszokott Jogtár felületén nem csak a jogszabályokat, hanem pl. a saját, céges szabályzataikat, vagy önkormányzati rendeleteiket is eléri. A dokumentumokhoz az adott szervezet Jogtár felhasználói férnek hozzá.

2. De lehetőség van arra is, hogy a szolgáltatás keretében keletkező dokumentumokat az Önök saját felületére (pl. önkormányzati weboldal, céges intranet stb.) vezessük ki. Ez a megjelenítés lehet nyilvános (pl. állampolgárok részére rendelettár az önkormányzat weboldalán), vagy zárt, jelszóval védett (pl. csak az adott vállalat jogászai számára elérhető) felület.

Az egyes felületeket különböző felhasználói jogosultságok szerint állíthatjuk be, ez lehetővé teszi, hogy a szabályzatok és rendeletek az érintettek számára könnyen elérhetőek legyenek, ugyanakkor az érzékeny információt tartalmazó dokumentumok bizalmasan szűk körben is kezelhetők.

Egységes szerkezet

A dokumentumok egységes szerkezetben jelennek meg, tehát egy joganyag az eredeti szöveget követő minden módosítást tartalmaz.


- Adott időállapotot megnyitva a változó és változott bekezdések megjelölésre kerülnek.
- A dokumentumok egyes időállapotai „időgépesen” megjeleníthetők.
- A különböző időállapotok között váltani lehet.
- A különböző időállapotú szövegek összehasonlíthatók, a köztük lévő különbségek kiemelhetők.
- A saját joganyagok a magyar és EU-s joganyagokkal közös felületen érhetők el.
- A belső joganyagokban lévő egymásra, illetve más joganyagokra mutató hivatkozások kattintással megnyithatók.
- A kapcsolódó dokumentumokban lévő információk kattintással elérhetők.

Szakértői megoldás a szervezetre szabva

Az adatbázis létrehozása a szervezet igényei szerint történik. Kiválaszthatja

 • a feldolgozandó dokumentumok körét,
 • azok kezdő időállapotát,
 • a mellékletek beszúrásának módját,
 • a közzétételi felületeket,
 • a felületekhez történő hozzáférési jogosultságokat,
 • a kezdőlap felépítését,
 • a rendszerezés, csoportosítás módját,
 • az adatbázis frissítésének gyakoriságát és átfutási idejét.