De resultaten van het onderzoek zijn er…

Whitepaper | Benchmark Advocatuur 2021

Prijszetting, organisatie kantoor, werkdruk, toekomstperspectief

Resultaten van de enquête bij meer dan 400 Belgische advocaten

Voor het tweede jaar op rij presenteert Wolters Kluwer de resultaten van de jaarlijkse enquête "Benchmark Advocatuur". De doelstelling was dit jaar om de resultaten van de eerste editie te vervolledigen, te bevestigen, te nuanceren of om trends waar te nemen. Bovendien werden een aantal extra vragen toegevoegd.

We stellen volgende vragen: hoe organiseert een advocatenkantoor zich? Is het hanteren van een vast uurtarief nog steeds de norm binnen de advocatuur? Zijn er verschillen wat betreft prijspolitiek, samenstelling, interne organisatie … tussen de zogenaamde nichekantoren en kantoren die legio aan materies behandelen? Zijn er hier ook regionale verschillen te vinden? Hoeveel uren werkt een advocaat en hoeveel uren kan hij factureren? En wat met het toekomstperspectief van de advocaat? Gaat hij zijn kantoor verder optimaliseren, mikt hij op stabilisatie of op groei? We verzamelden de antwoorden uit 411 ingevulde vragenlijsten (225 Nederlandstalige en 186 Franstalige)

Met deze benchmark wil Wolters Kluwer bijdragen aan een representatief beeld van de Belgische advocatuur. Een taak die we niet zouden kunnen vervullen zonder de medewerking van de vele advocaten.

De behandelde thema's:

  1. Hoe zijn de kantoren georganiseerd en hoe zien zij dit evolueren?
  2. Workload: behandelde dossiers en gepresteerde uren
  3. Prijszetting
  4. Facturatie van de gepresteerde uren
  5. Impact van de pandemie op de omzet
  6. Evolutie en werkpunten voor 2022

Meet u met uw confraters en ontvang de whitepaper door het formulier op de rechterkant in te vullen.

Ja, stuur me de whitepaper op:

 
 
Follow Wolters Kluwer
 
 
©  Wolters Kluwer Belgium 2023. All rights reserved.