Wolters Kluwer

Cykl 3 szkoleń pod nazwą „Kontrola Zarządcza pod lupą”   III edycja

Dokumentacja kontroli zarządczej a postępowania kontrolne

02.06.2023 r., godz. 10:00

Pracujesz w jednostce sektora finansów publicznych? Jesteś kierownikiem urzędu, audytorem lub compliance officerem? Odpowiadasz za funkcjonowanie kontroli zarządczej w Twojej jednostce?

Weź udział w III edycji cyklu eksperckich szkoleń online pt. „Kontrola zarządcza pod lupą”!

To cykl 3 specjalistycznych webinariów oferujących praktyczne kompendium wiedzy na temat najważniejszych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej.

Dzięki uczestnictwu w cyklu „Kontrola Zarządcza pod lupą” zyskasz merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci podpowiedzą Ci również, jak korzystać z rozwiązań technologicznych, aby usprawnić poszczególne etapy procesu kontroli zarządczej w Twojej jednostce.

Tematy szkoleń w cyklu:

Szkolenie nr 3
Dokumentacja kontroli zarządczej a postępowania kontrolne.
Termin: 02.06.2023 r., godz. 10:00
Prelegent: Patrycja Szulin   Zobacz szczegóły »
Rejestracja zakończona. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
Szkolenie nr 2:
Koordynacja zarządzania ryzykiem na I i II poziomie kontroli zarządczej.
Termin: 17.04.2023 r., godz. 10.00,
Prelegent: Joanna Przybylska   Zobacz szczegóły »
Rejestracja zakończona. Nagranie dostępna na koncie uczestnika cyklu.
Szkolenie nr 1:
Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej - wiarygodność rozliczalności jednostki
Termin: 27.02.2023 r., godz. 12:00,
Prelegent: Mariusz Sujka   Zobacz szczegóły »
NIE CZEKAJ! Już dziś dołącz do cyklu bezpłatnych i eksperckich webinarów!
Wystarczy tylko RAZ wypełnić formularz zgłoszenia.

Program szkoleń:


Szkolenie nr 3:

Dokumentacja kontroli zarządczej a postępowania kontrolne.

Termin: 02.06.2023 r., godz. 10.00,

Prelegent: Patrycja Szulin

Dokumentacja kontroli zarządczej to plany, raporty, sprawozdania. Informacje zawarte w tej dokumentacji powinny porządkować sytuację w organizacji i stanowić bazę cennych informacji zarządczych. Nie zawsze się tak dzieje – to może wynikać z wąskich gardeł, krótkich odcinków specjalnych dedykowanych konkretnym komórkom organizacji, nieefektywną komunikacją wewnątrz organizacji, brakiem zainteresowania zgromadzonymi w ramach dokumentowania informacjami. Pracownicy obserwują brak użyteczności zgromadzonej dokumentacji i z coraz mniejszym zaangażowaniem realizują założone procedury. Mogą się zatem pojawiać kłopoty z monitorowaniem aktualnej sytuacji w organizacji. Czy jest metoda by temu zaradzić?

Program szkolenia:

 1. Spojrzenie na kontrolę działalności jednostek sektora finansów publicznych jako stały element ich funkcjonowania;
 2. Przegląd najistotniejszych przykładów dokumentowania kontroli zarządczej według standardów, z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także dyrektyw i rozporządzeń unijnych;
 3. Przegląd dokumentacji typowej dla systemu kontroli zarządczej wymaganej wprost przez standardy kontroli zarządczej;
 4. Najczęstsze „potykacze” w realizowaniu procedur związanych z kontrolą zarządczą i dokumentowaniu założeń wynikających z tych procedur;
 5. Problemy wynikające z rutynowego podejścia do realizowania obowiązków związanych z realizowaniem formalnych procedur systemu kontroli zarządczej i ryzyko z takim podejściem związane;
 6. Rola kontroli wewnętrznej dla efektywnego działania organizacji;
 7. Kompetencje audytu wewnętrznego wobec dokumentacji gromadzonej w ramach procedur kontroli zarządczej;
 8. Zarządzanie informacjami pozyskiwanymi w organizacji w ramach dokumentacji kontroli zarządczej.
Rejestracja zakończona. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
Szkolenie nr 2:

Koordynacja zarządzania ryzykiem na I i II poziomie kontroli zarządczej

Termin: 17.04.2023 r., godz. 10.00,

Prelegent: Joanna Przybylska

Kontrola zarządcza funkcjonuje na dwóch poziomach, co zostało uregulowane w art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W sektorze samorządowym, zgodnie z zapisem tej normy prawnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa odpowiadają za adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w urzędzie (I poziom KZ) oraz w całej jednostce samorządu terytorialnego, a więc w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (II poziom KZ).

Skuteczność działania kontroli zarządczej na obu poziomach uwarunkowana jest podejmowanymi działaniami w zakresie koordynacji i monitorowania rozwiązań wdrażanych w jednostce samorządu terytorialnego. W praktyce, jednym z zagadnień, które budzi wątpliwości i stwarza najwięcej problemów jest zarządzanie ryzykiem, któremu poświęcony będzie ten webinar. 

Program szkolenia:

 1. Kontrola zarządcza na I i II poziomie - podstawy prawne, wytyczne, odpowiedzialność
 2. Ryzyko – jak należy je rozumieć i gdzie go „szukać”?
 3. Cele strategiczne i operacyjne jako podstawa zarządzania ryzykiem
 4. Problemy wynikające z braku koordynacji zarządzania ryzykiem na obu poziomach kontroli zarządczej
 5. Praktyczne wskazówki dotyczące koordynowania zarządzania ryzykiem na I i II poziomie kontroli zarządczej

Rejestracja zakończona. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
Szkolenie nr 1:

Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej - wiarygodność rozliczalności jednostki

Termin: 27.02.2023 r., godz. 12:00,

Prelegent: Mariusz Sujka

Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej, które jest elementem kończącym proces w danym roku ma potwierdzić, że kontrola zarządcza w danej jednostce jest prowadzona w sposób adekwatny, skuteczny i efektywny. Aby kierownik jednostki mógł przedstawić takie zapewnienie potrzebuje do tego odpowiednich informacji.

Podczas webinaru omówimy czym jest zapewnienie o stanie kontroli zarządczej, jak je przygotować oraz o roli audytu i wyników badań samooceny jako cennego źródła informacji o jednostce.

Program szkolenia:

 1. Czym jest zapewnienie o stanie kontroli zarządczej? - koncepcja „racjonalnego” zapewnienia.
 2. Co oznacza samoocena kontroli zarządczej? - formy i metody przeprowadzania.
 3. Jak uzyskać kompletny obraz stanu systemu kontroli zarządczej? - budowanie mapy zapewnienia.
 4. Co wnosi audyt wewnętrzny do zapewniania o stanie kontroli zarządczej? - niezależna ocena zarządzania ryzykiem w organizacji.

Prelegenci:

Joanna Przybylska
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2011-2014 Pełnomocnik Rektora UEP ds. koordynacji kontroli zarządczej, odpowiedzialna za wdrożenie systemu kontroli zarządczej na UEP, ponownie powołana do pełnienia tej funkcji na kadencję 2020-2023. Autorka i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrznemu i szeroko rozumianej kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny.
Patrycja Szulin
Audytor wewnętrzny CGAP. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk w zakresie kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością. Od 2001 r. zawodowo związana z administracją samorządową, a od 2014 r. audytor wewnętrzny CGAP.
Mariusz Sujka
Audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP), certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC oraz praktyk zwinnych metod zarządzania (certyfikowany Scrum Master). Specjalizuje się we wdrażania wdrażania i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, a także Psychologii Przywództwa w SWPS.

Partnerem merytorycznym jest program:
Oprogramowanie wspierające urzędy w zarządzaniu strategicznym i wykonywaniu ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej
LEX Kontrola Zarządcza to unikalne oprogramowanie wspierające urzędy w zarządzaniu strategicznym i wykonywaniu ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej.

Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij poniższy formularz!

Wypełnij poniższy formularz, zaznaczając zgodę: "TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o bezpłatnych e-bookach, webinarach…".  Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu bez wyrażania zgody marketingowej, przejdź do formularza udziału płatnego (99 zł netto), klikając TUTAJ »
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest niezbędne do realizacji szkolenia m.in. do weryfikacji prawa do udziału w szkoleniu, dostosowania materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Chcesz dołączyć bezpłatnie? Zaznacz poniższą zgodę. Chcesz skorzystać z usługi bez wyrażania poniższej zgody? Przejdź na formularz płatnego udziału - link do strony znajduje się nad formularzem.

 
 


Śledź Wolters Kluwer
 
 
Wolters Kluwer
When you have to be right
 
 
© 2023 Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.
 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.