Wolters Kluwer

CYKL KONTROLA ZARZĄDCZA POD LUPĄ - V EDYCJA

Koordynator kontroli zarządczej

- obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Pracujesz w jednostce sektora finansów publicznych? Jesteś kierownikiem urzędu, audytorem lub compliance officerem? Odpowiadasz za funkcjonowanie kontroli zarządczej w Twojej jednostce?
Weź udział w V edycji cyklu eksperckich szkoleń online pt. „Kontrola zarządcza pod lupą”!

Cykl 3 szkoleń pod nazwą „Kontrola Zarządcza pod lupą” V edycja.

Jest to seria 3 specjalistycznych wydarzeń oferujących praktyczne kompendium wiedzy na temat najważniejszych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej. 
Dzięki uczestnictwu w cyklu „Kontrola Zarządcza pod lupą” zyskasz merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci podpowiedzą Ci również, jak korzystać z rozwiązań technologicznych, aby usprawnić poszczególne etapy procesu kontroli zarządczej w Twojej jednostce.

Wydarzenia w cyklu „Kontrola Zarządcza pod lupą”:


ZREALIZOWANE. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
SZKOLENIE #1:
Tytuł:  Samoocena kontroli zarządczej – narzędzie ulepszania organizacji
Termin: 23.02.2024, godz. 10.00
Prelegent: Agata Nitka - Biegła rewidentka, audytorka wewnętrzna
ZREALIZOWANE. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
SZKOLENIE #2:
Tytuł: I i II poziom kontroli zarządczej – jak koordynować i pogodzić to w praktyce
Termin: 12.04.2024, godz. 10.00
Prelegent: Anna Królak
SZKOLENIE #3:
Tytuł:  Koordynator kontroli zarządczej - obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność
Termin: 27.05.2024, godz. 10.00
Prelegent: Mariusz Sujka

NIE CZEKAJ! 

Już dziś dołącz do cyklu bezpłatnych i eksperckich wydarzeń online!
Wystarczy tylko RAZ wypełnić formularz zgłoszenia aby uzyskać dostęp do wszystkich szkoleń w cyklu*.
*Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, dostaniesz potwierdzenie zapisu i przypomnienia wraz z linkami do webinaru.
Dostęp do nagrań, w ramach indywidualnego konta uczestnika, otrzymasz po szkoleniu, na które został dokonany zapis.

Dlaczego warto:

Cykl „Kontrola zarządcza pod lupą” to:
 • 3 eksperckie wydarzenia online stanowiące spójną i powiązaną tematycznie całość.
 • Specjalistyczna wiedza i dobre praktyki „z pierwszej ręki” – wprost od doświadczonych ekspertów i samorządowców.
 • Przydatne wskazówki i narzędzia, które zwiększają efektywność procesu kontroli zarządczej dzięki wsparciu technologii.


SZKOLENIE #1

ZREALIZOWANE. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
Tytuł:  Samoocena kontroli zarządczej – narzędzie ulepszania organizacji
Termin: 23.02.2024, godz. 10.00
Prelegent: Agata Nitka
Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami przeprowadzania oraz analizy wyników monitoringu funkcjonowania kontroli zarządczej w formie samooceny w jednostkach samorządu terytorialnego. Słuchacze dowiedzą się, czy warto przykładać się do samooceny systemu kontroli zarządczej w organizacji. Zaprezentujemy, jak w praktyce zaprojektować i przeprowadzić ten proces oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników w badaniu, aby uzyskać wartościowe dane służące wzmocnieniu kontroli zarządczej i w rezultacie ulepszać zdolności operacyjne JST.
Program szkolenia:
 • Podstawy prawne przeprowadzania samooceny,
 • Dlaczego warto przeprowadzać samoocenę w organizacji:
 • fotografia stanu;
 • ulepszenie organizacji;
 • praktyczne rozwiązania.
 • Jak przeprowadzić proces samooceny czyli jak uzyskać wartościowe dane i zwiększyć zaangażowanie pracowników?
 • terminy;
 • role w procesie - zaangażowanie pracowników;
 • forma (ankiety, adekwatność pytań).
 • Analiza wyników samooceny - po co i dla kogo?
 • jak analizować wyniki;
 • informacja/oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika;
 • co dalej?

SZKOLENIE #2

ZREALIZOWANE. Nagranie dostępne na koncie uczestnika cyklu.
Tytuł: I i II poziom kontroli zarządczej – jak koordynować i pogodzić to w praktyce
Termin: 12.04.2024, godz. 10.00
Prelegent: Anna Królak
Podstawą podziału na dwa poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej jest art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Powierza on ministrowi kierującemu działem administracji rządowej oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa podwójną rolę. Osoby piastujące te stanowiska mają zapewniać adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w urzędzie (jako kierownicy jednostek) oraz w dziale administracji rządowej lub całej jednostce samorządu terytorialnego. Stanowią oni zatem II stopień kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
W trakcie szkolenia odpowiemy na pytanie - jak koordynować i  pogodzić w praktyce obowiązki na I i II poziomie kontroli zarządczej?
Program szkolenia:
 • Podstawy prawne i wytyczne funkcjonowania kontroli zarządczej na dwóch poziomach;
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
 • Praktyczne wskazówki wdrażania i monitorowania systemu;
 • Podpowiedzi jak uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu dwóch poziomów kontroli zarządczej.

SZKOLENIE #3

Tytuł: Koordynator kontroli zarządczej - obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność
Termin: 27.05.2024, godz. 10.00
Prelegent: Mariusz Sujka
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce jest jej kierownik. W praktyce jednak, faktyczną koordynacją kontroli zarządczej zajmują się jednak wyznaczeni do tego pracownicy lub pracownik. Można spotkać się również z koordynatorami "merytorycznymi" i "technicznymi" Podczas spotkania omówimy jak powinna wyglądać praca koordynatora kontroli zarządczej, czym jest ta funkcja, co koordynator powinien a czego nie powinien robić.
Program szkolenia:
 • Koordynator kontroli zarządczej - rola w organizacji;
 • Kompetencje koordynatora;
 • Obowiązki i odpowiedzialność na I i II poziomie kontroli zarządczej;
 • Dobre praktyki w koordynacji kontroli zarządczej.

Prelegenci:

Agata Nitka
Biegła rewidentka, audytorka wewnętrzna w największej gminie wiejsko-miejskiej, członkini rady nadzorczej, zajmowała kierownicze stanowiska w dziale audytu w jednej z największych spółek audytorskich należących do tzw. wielkiej czwórki (Big 4), posiada praktykę w samodzielnej księgowości, ukończyła trzy kierunki studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego, Kadry i Płace, Prawo Podatkowe), prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieci, która chętnie podróżuje, czyta, pielęgnuje ogródek oraz kolekcjonuje porcelanę.
Anna Królak
Audytor wewnętrzny z wieloletnim stażem i uprawnieniami MF, CGAP, QA Val, MBA, ISO 9001 LA, ISO 27001 LA, biegły sądowy w zakresie audytu wewnętrznego, trener biznesu. Autorka szkoleń dla JSFP oraz publikacji naukowych w zakresie roli audytu wewnętrznego w systemach ochrony zdrowia. Zawodowo związana z jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Członek i aktywny działacz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Mariusz Sujka
Audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP), certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC oraz praktyk zwinnych metod zarządzania (certyfikowany Scrum Master). Specjalizuje się we wdrażaniu i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, a także Psychologii Przywództwa w SWPS.

Partnerem merytorycznym jest program:
Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu ryzykiem i monitorowaniu zgodności Twojego samorządu z prawem? A może chcesz zyskać dostęp do aktualnych danych, które są na wagę złota?
Teraz to możliwe, i to w trybie zdalnym!

Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij poniższy formularz!

Wypełnij poniższy formularz, zaznaczając zgodę: "TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o bezpłatnych e-bookach, webinarach…".  Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu bez wyrażania zgody marketingowej, przejdź do formularza udziału płatnego (99 zł netto), klikając TUTAJ »


Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest niezbędne do realizacji szkolenia m.in. do weryfikacji prawa do udziału w szkoleniu, dostosowania materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Chcesz dołączyć bezpłatnie? Zaznacz poniższą zgodę. Chcesz skorzystać z usługi bez wyrażania poniższej zgody? Przejdź na formularz płatnego udziału - link do strony znajduje się nad formularzem.

 
 


Śledź Wolters Kluwer
 
 
Wolters Kluwer
When you have to be right
 
 
© 2023 Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.
 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.